canada goose jacke canada goose uk moncler outlet moncler online uk Canada Goose Tilbud Time Billig Canada Goose

Szkolenia

 Szkolenia pozwolą państwu zobaczyć wasz biznes z innej strony, znaleźć nowe rozwiązania, odświeżyć atmosferę w pracy. 

Zdobywanie nowych umiejętności wspomaga efektywność w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Sugerujemy taki typ szkoleń, podczas których dowiecie się państwo jak ważna jest analiza potencjału zespołu w celu optymalnego wykorzystania jego możliwości. Dowiecie się również się jakie są mechanizmy działania zespołu i jak go motywować.

Ważna jest też wiedza dotycząca kontrahentów, na temat technik negocjacyjnych i sposobów radzenia sobie z trudnymi partnerami. Pomyślmy zaledwie o kilku istotnych elementów „gry” z kontrahentami takimi jak budowanie oferty negocjacyjnej, języku ciała – ważnym narzędziu rozpoznania pozycji stron oraz taktyce argumentacyjnej.

Przedsiębiorstwo to także czas, którym należy umiejętnie zarządzać. Warto wiedzieć o dwóch rzeczach – jak właściwie analizować sytuację oraz jak usprawnić metody zarządzania czasem w firmie.

 

SZKOLENIA FORUM

ZAPISZ SIĘ!

 

Emocjonalnie inteligentny lider

 

Cel szkolenia:

Pomóc kierownikom, liderom w pełni docenić rolę, jaką odgrywają emocje w miejscu pracy.

Rozwój większej świadomości własnych reakcji emocjonalnych i podwładnych.

Zrozumienie dynamiki emocji i procesów emocjonalnych u innych ludzi.

Pogłębienie samoświadomości, filozofii przywództwa i stworzenie planu rozwoju kompetencji

emocjonalnych.

Podczas szkolenia, trener będzie

 

Grupa docelowa: Kadra menedżerska,

kierownicy zespołów, kierownicy projektów,

którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę o

inteligencji emocjonalnej i rozwijać kompetencje

emocjonalne.

ZAPISZ SIĘ

 

Inteligencja emocjonalna w pracy

 

Cel szkolenia:

Pomóc uczestnikom rozpoznać podstawowe elementy inteligencji emocjonalnej i w pełni

docenić rolę, jaką emocje odgrywają w miejscu pracy.

Wskazanie narzędzi, które umożliwią rozwijanie inteligencji emocjonalnej w pracy i nie tylko.

Rozwój większej świadomości własnych reakcji emocjonalnych i osób współpracujących.

Zrozumienie dynamiki emocji i procesów emocjonalnych u innych ludzi.

Pogłębienie samoświadomości i stworzenie planu rozwoju kompetencji emocjonalnych.

 

Grupa docelowa: Wszystkie osoby, które chcą

zwiększyć swoją wiedzę o inteligencji

emocjonalnej i rozwijać kompetencje

emocjonalne, szczególnie w miejscu pracy.

ZAPISZ SIĘ

 

Wprowadzanie zmian w organizacji

 

Cel szkolenia:

Pomóc kierownikom, liderom przygotować grunt dla zmian w organizacji.

Uświadomienie co jest ważne podczas wprowadzania zmiany.

Pokazanie jak można prowadzić ludzi w procesie zmian.

Spowodować aby zmiana nastąpiła.

 

Grupa docelowa: Kadra menedżerska,

kierownicy zespołów, kierownicy projektów,

którzy chcą zgłębić wiedze na temat

mechanizmów zachowawczych człowieka wobec

zmiany. Zwiększyć swoją efektywność we

wprowadzaniu zmian w organizacjach.

ZAPISZ SIĘ

 

Psychologia organizacyjna i style przywództwa

 

Cel szkolenia:

Zrozumieć pojęcie organizacji, lidera i pracownika.

Poznać różne koncepcje przywództwa.

Uświadomić sobie, że istnieją różne style przywództwa.

Zrozumieć, których ze stylów przywództwa jest dla danego uczestnika najbliższy, najbardziej

naturalny.

Co to są za style?

Jak dostosować swój styl do sytuacji i do osoby?

Zrozumieć, czym jest kultura organizacyjna i jak ona działa.

 

Grupa docelowa: Kadra menedżerska,

kierownicy zespołów, kierownicy projektów,

którzy chcą zgłębić wiedze na temat różnych

stylów zarzadzania i jak je aplikować w

zależności od sytuacji i osoby. Zidentyfikować

styl dla nich najbardziej naturalny.

ZAPISZ SIĘ

 

Jak dostarczyć i otrzymać konstruktywną informację zwrotną (feedback) w strukturze organizacyjnej?

 

Cel szkolenia:

Nauczyć się stosowania odpowiedniego stanu ego podczas czy to dostarczania czy

otrzymywania informacji zwrotnej.

Zrozumieć cel informacji zwrotnej z punktu widzenia zawodowego i osobistego.

Poznać różne rodzaje informacji zwrotnej i kiedy powinny być one stosowane.

Dowiedzieć się, jak skutecznie przekazywać informacje zwrotne.

Dowiedzieć się, jak być dobrym odbiorcą konstruktywnej krytyki.

Poznać bariery jakie mogą wystąpić w dostarczaniu konstruktywnej informacji zwrotnej i jak

skutecznie sobie z nimi radzić.

 

Grupa docelowa: Kadra menedżerska,

kierownicy zespołów, kierownicy projektów,

którzy chcą nauczyć się jak:

– efektywnie dostarczać konstruktywną informację zwrotną,

– korzystać z konstruktywnej krytyki,

– zapobiegać barierom pojawiającym się na drodze.

ZAPISZ SIĘ

 

Trener: Iwona Achramowicz – specjalista w

dziedzinie zarządzania i psychologii biznesu,

dziewięcioletnie międzynarodowe doświadczenie

w dziedzinie zarządzania i rozwoju ludzi.