canada goose jacke canada goose uk moncler outlet moncler online uk Canada Goose Tilbud Time Billig Canada Goose

Tweede Forum van de Poolse Ondernemers

Antwerpen 2014

Het tweede Forum is afgelopen. Om het Forum samen te vatten moeten we een tiental maanden terug in de tijd, naar oktober 2013, toen we de eerste editie van het Forum afsloten als een succes.Die eerste editie was een test van een bepaald concept. Dit concept houdt in dat we naast kennis en uitwisseling van visitekaartjes ook gemeenschappelijk werk toevoegen. De workshops en de uitwisseling van ervaringen die daaruit voortkomen, vormen de sleutel van het Forum. De gasten van dat Forum zijn ondernemers uit verschillende branches en zich in verschillende stadia van de ontwikkeling van hun firma bevinden. We hadden zowel rijpe ondernemers als beloftevolle beginners. Samen brachten ze een heel spectrum van zakelijke cases die de rijke veelzijdigheid van beide fora vormden. Allen werkten ze samen door deel te nemen aan het spel waarin hun ondernemend enthousiasme duidelijk merkbaar was. Het spel was natuurlijk een dekmantel, het ging erom kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te leren kennen. Vandaag kunnen we al raden wie met wie zaken zou willen doen.

Het Forum ging van start met een aantal lezingen. Opeenvolgend ging het over de aanwerving van werknemers (lezing door Jowita Sokołowska – Sokolowska Consulting), over cashflow (Katarzyna Kozłowska, Profit Bussines) en over het beeld van de ondernemer (Michał Borkowski). Het Forum opent ogen, moet een licht werpen op problemen. We geven geen pasklare oplossingen, maar we tonen mogelijkheden. Na die drie lezingen vonden de workshops plaats die samenvatten en in zekere zin ook verderzetten wat de sprekers probeerden over te brengen. Natalia Mantur, professioneel adviseur en coach, leidde de sessie.

Ondernemers moeten hun kennis actualiseren om de concurrentiepositie van hun firma te verzekeren. Dat is een voortdurende inspanning. Het Forum dient als ondersteuning van die inspanning en verbindt zaken zodat de ondernemers elkaar kunnen steunen en zet ertoe aan de eigen activiteiten vanuit een ander perspectief te bekijken.

Enquête ofwel wat beknot de Poolse ondernemers in België?

Na afloop van het Forum vroegen we onze ondernemers op een aantal vragen te antwoorden. Wat knaagt aan hen? Welnu, de allermoeilijkste aspecten van zakendoen zijn helemaal niet de belastingen of zelfs de cashflow van de firma behouden. Datgene waar het de meesten aan ontbreekt, is zichzelf kunnen promoten zodat ze efficiënt klanten kunnen aantrekken. Boekhouding kwam pas op de tweede plaats van allermoeilijkste aspecten terecht. Dat zijn onze uitdagingen en onze plannen voor de nabije toekomst van het Forum dat een plaats verworven heeft in het panorama van Poolstalige ondernemers in België.

OP ZOEK NAAR EIGEN PLEK IN HET SUPERDIVERSE METROPOL

Na een intensieve dag van lezingen en workshops zijn we toegekomen tot laatste gedeelte van het programma: het panelgesprek Oost-europese migratie en ondernemerschap – knelpunten en uitdagingen. In het debat hebben volgende sprekers deel genomen Marc Van Peel – schepen, pan Waard Kennes- Vlaams Parlement (Buitenland commisie), Arthur Issaev, gemeenteraadslid CD&V, ondernemer, Iwona Wiewiorka – Adepo Law Offices. Het debat werd aangevuld met de presentatie van Quentin Callens – beleidsanalist Integratie, Kruispunt Migratie en Integratie. Het debat modereerde Dirk Rochtus. Prof. Dr. KuLeuven-Campus Antwerpen, historicus en Oost-Europa kenner. De Poolse migratie, zoals Maya Stepien in haar openingsspeach opmerkte is geen nieuw fenomeen. In 2014 is het exact 100 jaar geleden dat de migratie van Poolse gebieden naar/via Antwerpen en dan verder met Red Star Line naar Amerika ten einde liep. Tegenwoordige migratie, die een gevolg is van de toetreding van de nieuwe EU-12 tot de Europese Unie – is voornamelijk economische migratie. De deelnemers van het Forum zijn een levende bevestiging ervan. Hoe plaatst zich deze migratiegolf in het superdiverse etnische landschap in Antwerpen, deze vraag richtte de moderator naar Vlaams parlamentslid Ward Kennes. Vlaanderen heeft sinds 2004 een zeer uitgewerkt en efficient integratiebeleid ontwikkeld. Dessalnitemin dit beleid is niet aangepast aan de nieuwe migratiestromen van Oost-europa- aldus Ward Kennes. De huidige structuren van sociale onthaalbureaus zullen vanaf januari voortvloeien in een nieuwe constructie, EVA. Binnen EVA, vertelde heer Kennes is er nu al veel meer aandacht voor de rechthebbende EU-burgers. De huidige cursussen aanbod is jammergenoeg niet aangepast aan deze doelgroep. De werkende Europeanen hebben weinig baat aan de dagcursussen. Er is dus nood om de cursussenaanbod aan te passen. Het knelpunt zijn niet enkel de uren, maar ook weinig aangepaste inhoud. Om de rechthebbendeburgers tegemoet te komen, moet men meer cursussen op maat beginnen geven, bv. Elementen van bedrijfsbeheer, onderwijs zijn vaak gevraagde thema’s – aldus stemmen uit het publiek. Vervolgens richtten we ons met de vraag naar Marc Van Peel – welke mogelijkheden en in welke sectoren in de stad bestaan er voor de ondernemers in Antwerpen. Volgens marc Van Peel werken nu al zeer veel Oos-europeanen in de haven. Zij vullen meerder domeinen, logistiek, transport en andere. Er bestaan op stads niveau meerder organisaties: Talentenhuizen, Microcrediten, Unizo die de Poolse ondernemers kunnen op stedelijk niveau ondersteunen. Men moet zij enkel matchen. De heer Jean Marie De Beardemaker voegde toe dat de consolidatie van de Poolse ondernemers en van andere oost-europese origine op stedelijk niveau van cruciaal belang is. Onze deelneemster Iwona Wiewiorka, een actieve advocate op maatschappelijk vlak heeft onderstreept dat het integratie een complex en langdurig process is die zeer veel inspanningen vergt, dessalnitemin elke migrant is verplicht om naartoe te streven. Zij zelf vindt de beheersing van het Nederlands een basisstap naar integratie. ‘Zodra je Nederlands beheerst ben je één van ons’ – heeft zij het zo bij haar Vlaamse vrienden, buren en collega’s ervaren. Het debat eindigde met een positief accent.

Ondanks het feit dat het niet vanzefsprekend is om eigen plek te kunnen vinden binnen het superdiverse etnische minderhedenlandschap in het Antwerpse METROPOL, is het integratieprocess voor de Poolse Gemeenschap niet enkel op economisch, maar ook op maatschappelijk en cultureel vlak een feit- aldus Maya Stepien, medewerker van Internationaal Comité, een Federatie die meer dan drie honderd migranten verenigingen overkoepelt, ook die van de Poolse origine

canada goose jacke canada goose uk moncler outlet moncler online uk Canada Goose Tilbud Time Billig Canada Goose